INTRODUCTIE
In zijn loopbaan als kunstenaar hield Henk zich bezig met meerdere, opeenvolgende disciplines, niet scherp afgebakend en elkaar soms overlappend. Hij werkte met veel verschillende materialen, die vaak samen werden toegepast.
Hij studeerde aan de Grafische School in Eindhoven, maar al van jongs af aan was hij aan het tekenen en niet veel later aan het schilderen. In de loop van de tijd werd zijn werk steeds meer ruimtelijk. Dat begon met het plaatsen van schilderijen in de ruimte, die alleen of samen een beeld of installatie vormden. Daarna volgden beelden van diverse materialen, zoals hout, metalen, gasbeton blokken, tl-buizen en perspex.
Weer later gebruikte Henk andere beel- dende middelen, die meer plastische mogelijkheden boden, gemaakt van brons, gietijzer, gaas en gips.
In de laatste periode van zijn kunstenaar-
schap maakte Henk beelden van klei. Door de jaren heen is het picturale element een rode draad in zijn werk geweest. De schilder in hem liet zich niet verloochenen. In zijn plastisch werk van de laatste tien jaar is kleur een steeds belangrijker rol gaan spelen. Hij gebruikte glazuur niet als versiering, maar deze vormde samen met de klei een organisch geheel. Bij de toepassing van de glazuren en lusters speelde hij met de kleur op de grenzen van de kitsch. Zowel in de vorm als met het materiaal zocht hij deze grenzen bewust op. Zijn werken werden als het ware keramische assemblages van vormentaal, thematiek en betekenislagen.
Op deze website is werk uit ongeveer het laatste decenium te zien. Later zal werk uit eerdere periodes worden toegevoegd.

Klik HIER voor enkele recencies.Monografie Henk van Rooij

Klik op de afbeelding voor de eerste aanzet van de monografie

WAAROM DEZE MONOGRAFIE

In het jaar 2008 werden de eerste stappen gezet, om ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, een monografie van de beeldend kunstenaar Henk van Rooij te realiseren. Er werd een aantal maanden gewerkt aan het verzamelen en uitzoeken van allerlei biografische gegevens, daarbij af en toe geholpen door de kunstenaar. Maar aan deze voorbereidingen kwam een voorlopig einde door zijn langzaam voortschrijdende ziekte. In november 2014 is Henk overleden. Een aantal collega-vrienden en zijn weduwe besloten, dat de monografie er alsnog moest komen: Henk was een bijzonder en eigenzinnige kunstenaar met een spannend en veelzijdig oeuvre, dat deels in een roerig en steeds veranderend kunstklimaat tot stand kwam. Hij exposeerde in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Zijn werk werd gewaardeerd door uiteenlopende particuliere kunstliefhebbers (nationaal en internationaal), en werd opgenomen in openbare collecties, zoals o.a. van de gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, de Technische Universiteit Eindhoven, de gemeente Schijndel, de Fontys Hogescholen, de gemeenten Pratz (Fr) en Gordes (Fr). Zowel van het Ministerie van WVC als het Fonds BKVB ontving Van Rooij een werkbeurs. Ook de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven verstrekten hem menigmaal reisbeurzen en projectsubsidies. Zijn werk is terug te vinden in vele catalogi en andere publicaties.

DE PUBLICATIE

De monografie geeft enerzijds een beeld van de kunstenaar en zijn artistieke uitgangspunten en ontwikkeling en de verandering van twee- naar driedimensionaal werk. Anderzijds zal hij als kunstenaar en als mens in de context van zijn tijd geplaatst worden. Er zijn o.a. interviews opgenomen met collega-kunstenaars, bijdragen van de kunsthistorici Ans van Berkum en Piet Augustijn en van Ab Hofstee, voorheen directeur van de Kunststichting Eindhoven. Ook wordt een hoofdstuk gewijd aan het kunstklimaat in de tachtiger jaren, de gezamenlijke reacties van kunstenaars daarop en de rol die Henk van Rooij daarbij gepeeld heeft. Verder wordt een hoofdstuk gewijd aan de protestacties van kunstenaars en de rol die Henk daarbij heeft gespeeld.

EXPOSITIE EN PRESENTATIE

De monografie is inmiddels gerealiseerd en gepresenteerd in het cultureel centrum KEG in Schijndel.
Klik HIER voor de video van de opening.
Klik HIER voor een video met fragmenten

MONOGRAFIE
BESTELLEN

U kunt de monografie bestellen door een email te sturen naar Kitty Doomernik:
kittydoomernik@gmail.com

Voor het verkrijgen van het boek zijn de volgende mogelijkheden:

1. U wilt de monografie per post ontvangen - verzendkosten € 10,-.
2.
U wilt de monografie ophalen bij Kitty Doomernik in Renkum.

Wilt u a.u.b. in de email uw naam, volledige adres en ook nog uw email adres opgeven en met een cijfer de keuze van ontvangstmogelijkheid aangeven.
Kitty neemt dan contact met u op.
De monografie kost € 35.,-.


Klik op afbeelding voor media-artikelen